Natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva za 2022. godinu

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2022. godini

 

  1. Godišnja nagrada Društva osnovana je sa ciljem poticanja znanstveno-istraživačke i umjetničke djelatnosti mladih znanstvenika i umjetnika.
  2. Pravo natjecanja imaju djelatnici i suradnici mlađi od 35 godina zaposleni na fakultetima, institutima i umjetničkim akademijama sa sjedištem u gradu Zagrebu.
  3. Godišnja nagrada Društva dodjeljuje se za znanstveno i umjetničko ostvarenje u svim znanstvenim i umjetničkim područjima. Ukupno se dodjeljuje deset nagrada.
  4. Pristupnici za Nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja i znanstvenu monografiju ili umjetničko ostvarenje u razdoblju od 1. prosinca 2021. g. do prijave na ovogodišnji natječaj.  Može se prijaviti i znanstveno dostignuće (patent, unapređenje, projekt). Mladi umjetnici mogu prijaviti na natječaj umjetničko ostvarenje jednog ili više autora ili izvođača.
  5. Istom pristupniku Godišnja nagrada Društva može se dodijeliti samo jednom.
  6. Godišnja nagrada Društva sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji je za ovaj natječaj Upravni odbor Društva utvrdio u iznosu od 2.000,00 kn (265,45 ). Svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se povelja, a u slučaju više autora ili izvođača novčani iznos dodjeljuje se autorima u jednakim dijelovima.
  7. Prijave na natječaj primaju se obvezno poštanskom dostavom na adresu i e – poštom od 10. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. godine. Povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate o dodjeli nagrade najkasnije do 28. veljače 2023. godine.

Prijava treba sadržavati:

Popunjeni Obrazac prijave pristupnika za godišnju nagradu Društva

 (link za OBRAZAC)

Kratki životopis pristupnika

Za znanstveno ostvarenje: Skenirani  primjerak znanstvenog rada ili tehničkog dostignuća ili link na članak u časopisu ako je dostupan online

Za radove s više autora pristupnik treba priložiti: izjavu o vrsti i opsegu njegovog doprinosa radu i suglasnost ostalih autora za pristup natječaju

Za umjetničko ostvarenje: Primjerak skeniranog tiskanog dokaza o održanom umjetničkom djelu (koncert, izložba, predstava, i slično) i primjerak skenirane pozitivne kritike o istome.

Prijave se primaju e – poštom na dsnzagreb1919@gmail.com te obvezno i običnom poštom na adresu: Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 10000 Zagreb, Frankopanska 5a s naznakom:

 Za Godišnju nagradu Društva.

Prijava nije potpuna dok pristupnik ne primi povratnu potvrdu e-poštom od strane Društva da je prijava uredno zaprimljena.

 

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova                                          Predsjednica Društva                                                                                                  

        prof.  emeritus dr. sc. Mladen Franz                                             prof. dr. sc. Jasna Franekić