Nadzorni odbor

Izabran od Skupštine društva, 8. veljače 2017. godine za mandat od 2017-2020. godine.

 

Prof.dr.sc. Miroslav Gojo, predsjednik

Darko Domitrović, viši umjetnički suradnik

Prof.dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec

 

Prof.dr.sc. Miroslav Gojo,

Prof.dr.sc. Miroslav Gojo,

rođen je u Tuzli 13. kolovoza 1950. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je također u Tuzli. Nakon završene Gimnazije 1969. godine upisao je Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1976. i magistrirao 1979. godine. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze u Ljubljani 1995. godine. Nakon dipolomiranja postavljen je za asistenta na Zavodu za fizikalnu kemiju Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme, a nakon magistriranja izabran je u zvanje znanstvenog asistenta. 1980. godine zaposlio se u RIZ – Tvornici poluvodiča u Zagrebu kao istraživač u razvoju čipova, u kojoj je radio do 1990. godine, kada prelazi na Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent na kolegiju Tiskovne forme. Nakon obranjene doktorske disertacije, 1998. godine izabran je u zvanje docenta, 2002. u zvanje izvanrednog profesora  a 2006. u zvanje redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, za skupinu predmeta Tiskovne forme. Do sada je objavio više znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, te sudjelovao na velikom broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Također je bio urednik više Zbornika radova, kao i član Organizacijskih odbora različitih znanstvenih skupova. Član je više  domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih udruga.

Darko Domitrović viši umjetnički suradnik,

Darko Domitrović viši umjetnički suradnik,

započinje glazbeno školovanje u MŠ V. Lisinski u klasi prof. Blaženke Zorić. Studij glasovira nastavlja na konzervatoriju P. I. Čajkovski u Moskvi u klasi prof. Henriette Mirvis te na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču klasa prof. Hansa Kanna. Od 1990. radi kao umjetnički suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na Odsjeku za solo pjevanje.  Član je HDS i HDGU. Na natjecanjima bivše države osvojio je 4 prve nagrade, te je laureat međunarodnog pijanističkog natjecanja Citta di Senigallia u Italiji. Vjesnikovu  nagradu za najbolju klavirsku pratnju osvojio je 1989. na Tribini Darko Lukić. Nastupao je u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Engleskoj, Japanu,  Španjolskoj, Finskoj, Rusiji, Poljskoj, SAD-u (Puerto Rico, N. Y., Hawaii, Florida, Ohio), Argentini, Chile-u, Uruguay-u, Sloveniji, Makedoniji i BiH. Snimao je za programe hrvatskih, austrijskih, japanskih i španjolskih radijskih i televizijskih postaja. Koncertira i snima kao pratitelj pjevača i violinista. Sklada djela za glasovir i solo-pjesme.

Prof.dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec,
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Prof.dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec,

rođen je 1971. godine u Splitu gdje je pohađao i završio osnovnu i srednju školu. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PBF), smjer biokemijsko inženjerstvo upisao je 1989. godine, a diplomirao 1995. godine te stekao zvanje inženjera prehrambene tehnologije. Magistrirao je 2000. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, studij molekularne i stanične biologije, a doktorirao je 2005. godine na PBF-u u području biotehničkih znanosti (molekularna biotehnologija). Zaposlen je u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama PBF-a, najprije kao mlađi asistent (1995), zatim asistent (2001) i viši asistent (2005). U zvanje docenta izabran je 2007. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2011. Nastavnik je na kolegijima kao što su Molekularna genetika, Genetičko inženjerstvo i GMO u proizvodnji hrane. Kao postdoktorant, u nekoliko je navrata boravio u Mediterranean Institute For Life Sciences (Split, Hrvatska) i Institut national de la santé et de la recherche médicale, U571 (Pariz, Francuska). Član je Sekcije za preradu poljoprivrednih proizvoda i biotehnologiju koja djeluje pri HAZU-u te Odbora za ograničenu uporabu GMO u zatvorenom sustavu pri Ministarstvu zdravlja RH. Također je član nekoliko stručnih i znanstvenih udruga, član je upravnog odbora Hrvatskog genetičkog društva te osnivač i predsjednik Hrvatske udruge genetičkih inženjera (HUGI). Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja među kojima je i Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za dostignuća u 2005. godini.