Nadzorni odbor

Izabran od Skupštine Duštva, 22. rujna 2021. godine za mandat od 2021.-2024. godine.

 

Prof.dr.sc. Diana Milčić, predsjednica

Darko Domitrović, viši umjetnički suradnik

Prof.dr.sc. Damir Stanzer 

 

Prof.dr.sc. Diana Milčić, predsjednica

Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Grafičkom fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, magistrirala 1997. godine, a doktorirala 2001. godine.

Na Grafičkom fakultetu je obavljala dužnosti prodekana za nastavu i znanost, te prodekan za poslovanje. U dva mandata je obnašala dužnost dekanice Grafičkog fakulteta.

Bila je voditeljica znanstvenog projekta „Standardizacija ekološki prihvatljivih procesa grafičkih komunikacija“, te projekta potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu „Razvoj sustava ekološki prihvatljivih modela pakiranja“. Također je voditeljica završenog projekta „Assistive Technology Work in Europe”,  EU Erasmus +, Lifelong Learning Programme  i art director EU projkta “In Public, In Particular” the Creative Europe Culture Subprogramme 2015 (2014 – 2020).

Bila je urednica časopisa Acta Graphica, znanstvenog časopisa za tiskarstvo i grafičke komunikacije od 2009 godine do 2013. godine.

Bila je članica Odbora za upravljanje kvalitetom, Sveučilišta u Zagrebu, te Vijeća tehničkog područja; članica Matičnog odbora za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije; predsjednica Sektorskog vijeća Grafička tehnologija. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, te je urednica dva zbornika radova.

Članica je upravnog odbora Hrvatskog ergonomijskog društva.

Na Fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima čija je nositeljica, a bila je mentorica brojnih diplomskih i završnih radova, magistarskih i specijalističkih radova, te nekoliko doktorskih radova.

Objavila je preko 100 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima te međunarodnim i domaćim konferencijama. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika.

 

Darko Domitrović viši umjetnički suradnik,

Darko Domitrović, viši umjetnički suradnik

započinje glazbeno školovanje u MŠ V. Lisinski u klasi prof. Blaženke Zorić. Studij glasovira nastavlja na konzervatoriju P. I. Čajkovski u Moskvi u klasi prof. Henriette Mirvis te na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču klasa prof. Hansa Kanna. Od 1990. radi kao umjetnički suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na Odsjeku za solo pjevanje.  Član je HDS i HDGU. Na natjecanjima bivše države osvojio je 4 prve nagrade, te je laureat međunarodnog pijanističkog natjecanja Citta di Senigallia u Italiji. Vjesnikovu  nagradu za najbolju klavirsku pratnju osvojio je 1989. na Tribini Darko Lukić. Nastupao je u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Engleskoj, Japanu,  Španjolskoj, Finskoj, Rusiji, Poljskoj, SAD-u (Puerto Rico, N. Y., Hawaii, Florida, Ohio), Argentini, Chile-u, Uruguay-u, Sloveniji, Makedoniji i BiH. Snimao je za programe hrvatskih, austrijskih, japanskih i španjolskih radijskih i televizijskih postaja. Koncertira i snima kao pratitelj pjevača i violinista. Sklada djela za glasovir i solo-pjesme.

 

Prof.dr.sc. Damir Stanzer