Prva pravila Društva iz 1919.

Prva pravila Društva iz 1919.