Predsjednik društva

 Prof.dr.sc. Davor Derenčinović

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, a magistrirao na istom Fakultetu 1998. godine. Doktorirao 2000. godine s tezom “Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji”. Dobitnik Fulbrightove stipendije za poslijedoktorsko usavršavanje na International Human Rights Law Institute, DePaul College of Law, Chicago u akad. godini 2004/05. Stručno se u više navrata usavršavao na Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali u Sirakuzi, Akademiji za Europsko pravo u Trieru, London Schoolf of Economics, Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu, Penn State University, China University of Political Science and Law (Peking) i na East China University of Political Science and Law (Šangaj).

Osim na Pravnom fakultetu u Zagrebu, predavao i predaje i na niz preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija u zemlji i inozemstvu: Poslijediplomski specijalistički studij “Kriminalističko istraživanje” Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2008-), Poslijediplomski specijalistički studij kazneno pravo pravnog fakulteta J.J.Strossmayera u Osijeku (2007-2015), Joint Master in European Integration and Regionalism, Bolzano, Zagreb, Graz, Barcelona (2009), Poslijediplomski studij iz krivičnopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (2008), Poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (smjer kazneno pravo, 2013-), Master studij iz međunarodne sigurnosti na SciencePo Sveučilištu u Parizu (2021-).

Osnivač i direktor međunarodnog poslijediplomskog tečaja “Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies” na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (2009-). Inicijator i voditelj programa stručnog usavršavanja “Kazneni zakon u praktičnoj primjeni” Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013-). Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015-2017). Voditelj poslijediplomskih studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009-2018).

Dobitnik Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima za najbolju knjigu na području društvenih znanosti “Mit(o) korupciji” (2001) i Nagrade Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za najbolju knjigu u polju prava “Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata – izazovi i kontroverze” (suautor, 2012).

Samostalno i u suautorstvu – autor šest autorskih knjiga, tri uredničke knjige, dvadeset i dva poglavlja u knjigama, deset udžbenika i više od stotinu i šezdeset znanstvenih i stručnih radova (uključujući i sažetke sa znanstvenih i stručnih skupova) s područja kaznenog prava i zaštite ljudskih prava (cjeloviti popis radova dostupan na http://bib.irb.hr, pod Derenčinović, Davor). Voditelj projekta “Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta” financiranog od strane MZOŠ (2010-2014). Voditelj HRZZ projekta “Multidisciplinarni klaster za istraživanje tranzicijskog kriminala – korupcija, trgovanje ljudima i gospodarski kriminal” (TRANSCRIM, 2015-2019). Predsjedavajući znanstveno-savjetodavnog odbora projekta “Hrvatski monitor nasilja” (HRZZ, 2018-). Voditelj HRZZ projekta “Projekt nedužnosti u Hrvatskoj” (CroINOP, 2020-) i projekta „Doktorandi“ (HRZZ 2021-). Voditelj Alumni Grants Programa „Promoting Compliance Strategies and Preventing Corruption in the Private Sector“ (USA, 2015) i Alumni Grants Programa „Protection, Assistance and Social Inclusion Measures to Vulnerable Groups in the Context of Human Trafficking in Croatia“ (USA, 2021). Član „Central European Professor’s Network“ na projektu „The Impact of Digital Platforms and Social Media on Freedom of Expression and Pluralism“.

Član radnih skupina za pripremu pregovora u okviru poglavlja 23 i 24 acquis-a Europske unije. Stručni savjetnik u United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC, 2010-) i United Nations Development Programme (UNDP, 2010-). Stručni savjetnik tvrtki Ecorys i Expertise France u provedbi europskih projekata. Član uredništva Ljetopisa socijalnog rada (2008-2014), Iustinianus Law Review (Sveučilište u Skopju, 2014-), Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu (2014-) i Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2011-).

Voditelj i član radnih skupina za izradu zakona s područja kaznenog prava i zaštite ljudskih prava –  Kazneni zakon, Prekršajni zakon, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i davanju podataka iz kaznene evidencije, Zakon o provedbi Uredbe o Europskom javnom tužitelju, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (1995-).

Autor pravnih mišljenja u postupcima pred nacionalnim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Europskim sudom za ljudska prava i Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu SFRJ (1995-). Vještak za pravna pitanja za odvjetničku tvrtku Baker and McKenzie u arbitraži pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID, Svjetska banka, Washigton, 2014-2017). Vještak za pravna pitanja Royal Mounted Canadien Police (2015-2016).

Izabrani sudac Europskog suda za ljudska prava (2022-2030). Ad hoc sudac Europskog suda za ljudska prava (2010-). Član Multidisciplinarne skupine za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GMC, 2000). Član Multidisciplinarne skupine stručnjaka Vijeća Europe za borbu protiv terorizma (GMT, 2001-2003). Član Ureda Skupine stručnjaka Vijeća Europe protiv terorizma (CODEXTER, 2003-2004). Član Europskog odbora za pravnu suradnju Vijeća Europe (CDCJ, 2008-2009). Član Nezavisne skupine stručnjaka za provedbu Konvencije za djelovanje u borbi protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe (GRETA) u dva mandata (2009-2012, 2017-2020; dopredsjednik 2011-2012, predsjednik 2019-). Član Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja (2012-2014). Voditelj Koordinacijskog odbora Nezavisnog mehanizma nadzora postupanja policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području nezakonitih migracija i međunarodne zaštite (2021-). Predsjednik Komisije za pomilovanja Predsjednice Republike Hrvatske (2015-2016). Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2018-).

Predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2008-2012). Član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu SFRJ (2007-2009). Član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (VI. saziv Hrvatskog sabora). Član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (2004-2005). Član matičnog odbora za polje prava (2013-2016). Član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2017-). Predsjednik Odbora za statut Sveučilišta u Zagrebu (2017-2020). Predsjednik Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2016-). Član Komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije (2015-). Član Pravne komisije COMECE (Komisija biskupskih konferencija Europske unije, 2018-). Član Državnoodvjetničkog vijeća (2012-2019, zamjenik predsjednika 2012-2015). Član Etičkog povjerenstva u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (2019). Član Etičkog povjerenstva u izborima zastupnika u Hrvatski sabor (2020).

Pro bono predavanja i brojni javni nastupi u audiovizualnim i tiskanim medijima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu o temama kaznenog prava, kriminologije i zaštite ljudskih prava. Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nositelj Spomenice Domovinskog rata.