Predsjednica Društva

                                          Prof. dr. sc. Jasna Franekić

Redovita profesorica u trajnom zvanju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF) Sveučilišta u Zagrebu, član emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), rođena je 16.02.1945. godine. Maturirala je na II. gimnaziji „Braća Ribar“, diplomirala eksperimentalnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF), magistrirala medicinsku mikrobiologiju na Medicinskom fakultetu i doktorirala na biološkom odsjeku PMF-a (sve u Zagrebu). Cijeli svoj radni vijek radila je u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo PBF-a. Prof. Franekić na preddiplomskoj i diplomskoj nastavi predavala je na 13 kolegija, od kojih je na 7 bila nositeljica i koordinatorica, a na poslijediplomskomm studiju predavala je na 8 kolegija i bila voditeljica studija Toksikologije na PMF-u. Svi kolegiji su bili izvođeni na Sveučilištu u Zagrebu.

Znanstveni rad prof. Franekić bio je usmjeren na proučavanje kemijskih i fizičkih agensa na nasljedni materijal živih organizama. Objavila je 226 radova, od kojih 42 u časopisima indeksiranima u CC/SCI, 9 radova indeksiranih u drugim, sekundarnim publikacijama, 3 poglavlja u knjigama, od kojih je poglavlje u knjizi Ed. Richardson BASIC, London, 14 znanstvenih članaka u zbornicima kongresa, 14 sažetaka prikazanog rada na međunarodnom znanstvenom skupu, objavljenog po izboru editora u međunarodnom časopisu citiranom u CC/SCI, 65 radova prezentiranih na međunarodnim skupovima, 49 na domaćim, 8 znanstveno-popularizacijskih članaka, 10 stručnih članaka, 5 nastavnih tekstova i 7 javnih predavanja po pozivu.

Voditeljica 7 znanstvenih projekata u zemlji (1996.-2013.) i sudionica na 3 međunarodna projekta (1985.-2012.). Studijski boravci u Istituto Superiore di Sanità u Rimu (1986., 1988. i 1990. godine). Mentorstvo (16 diplomskih radova od kojih su 3 nagrađena Rektorovom nagradom, 10 magistarskih i 4 doktorata). Dr. sc. Jasna Franekić članica je brojnih znanstvenih stručnih društava, a u nekima je obnašala i značajne funkcije. Članica je European Environmental Mutagen Society (EEMS) gdje je od 1989.-1999., te 2006. godine ponovno izabrana kao predstavnica Hrvatske, a 1997.-1999. godine bila je članica International Programme Committee. Članica je International Union of Microbiological Societies (IUMS), Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Federation of European Genetical Societies (FEGS) gdje je od 1994. do 1996. godine bila predstavnica Hrvatske, European Society of Toxicology (EUROTOX). Od 2005.-2007. godine predstavnica je Hrvatskog prirodoslovnog društva u The World Conservation Union (IUCN). Od 1994.-1997. dopredsjednica Hrvatskog biološkog društva, a od 1998.-2002. godine predsjednica. Od 1991.-1997. godine bila je tajnica, od 2002.-2007. dopredsjednica Hrvatskog genetičkog društva, a od 2007.-2011. predsjednica. Od 1991. godine do 2013. godine bila je članica Izvršnog odbora Hrvatskog toksikološkog društva. 1998. godine izabrana je za izvanrednu članicu HATZ-a, 2009. za redovitu članicu, a od 2016. za člana emeritusa iste organizacije.

Na matičnom fakultetu obnašala je mnoge dužnosti, među kojima se ističu: predsjednica Komisije za praćenje rada znanstvenih novaka (1991.-1992.), prodekanica za nastavu (1992.-1995.), pročelnica Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama (1994.-2011.), prodekanica za znanost (1997.-1999.), predstojnica Zavoda za biokemijsko inženjerstvo (2007.-2011.).

Od izvannastavnih aktivnosti, bila je članica Matičnog odbora za područje Biotehničkih znanosti (2001.-2005.) te Matičnog odbora za područje Prirodnih znanosti – polje biologija (2005.-2013.) te članica Područnog vijeća za biotehničke znanosti (2000.-2004.) i predsjednica Odbora za dodjelu godišnjih nagrada za znanost – područje Biotehničke znanosti u Ministarstvu znanosti i tehnologije RH. Od 1991. do 2013. bila je članica Povjerenstva za otrove Ministarstva zdravstva RH.

Bila je članica Uređivačkog odbora časopisa Priroda (1988.-2004.) te članica Državnog povjerenstva „Pokret znanost mladima – područje biologije“ (1993.-2013.) za što je 2000. godine dobila medalju „Zdravko Lorković“ Hrvatskog biološkog društva. Osim te nagrade, dobila je Godišnju nagradu HATZ-a „Rikard Podhorsky“ 2005. godine i nagradu za životno djelo „Moć znanja“ (2011.).

Od 1972. članica je Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, od 2006. članica Upravnog odbora, od 2006.-2013. predsjednica Povjerenstva za dodjelu Godišnje nagrade Društva, dopredsjednica Društva od 2013.-2021., a predsjednica od 2021. godine.

Prof. Franekić u periodu od 1983. godine do kraja radnog vijeka bila je članica 21 organizacijskog ili programskog odbora znanstvenih skupova. Posebno treba naglasiti 2 međunarodna skupa The EUROTOX (2006.) i 38th Annual Meeting Environmental Mutagens and Human Health (EEMS) 2008. koji su bili održani u Cavtatu, a bila je i predsjednica Organizacijskog odbora EEMS-a.