Predsjednica Društva

 Prof.dr.sc. Jasna Franekić

Redovita profesorica u trajnom zvanju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF) Sveučilišta u Zagrebu, rođena je 16.02.1945. godine. Maturirala je na II gimnaziji, diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF), magistrirala na Medicinskom fakultetu i doktorirala na PMF-u (sve u Zagrebu). Predavačica na poslijediplomskom studiju na PBF-u i PMF-u i voditeljica poslijediplomskog studija Toksikologija na PMF-u. Znanstveni rad usmjeren na proučavanju utjecaja kemijskih i fizički agensa na nasljedni materijal živith organizama. Objavila 131 znanstvena i stručna rada, od kojih 33 u časopisima koji su indeksirani u CC i/ili SCI (impact faktor 1.86-2,46). Voditeljica 6 znanstvenih projekata. Studijski boravci u Istituto Superiore di Sanita u Rimu (1986, 1988 i 1990 godine). Mentorstvo (16 diplomska rada od kojih su 3 nagrađena Rektorskom nagradom, 10 magistarska i 4 doktorata). Dr.sc. Jasna Franekić članica je brojnih znanstvenih stručnih društva, a u nekim obnaša značajne funkcije. Članica je European Environmental Mutagen Society (EEMS) gdje je od 1989-1999, te 2006 godine ponovno izabrana kao predstavnica Hrvatske, a 1997-1999 godine članica International Programme Committee. Članica je International Union of Microbiological Societes (IUMS), Federation of European Microbiological Societes (FEMS), Federation of European Genetical Societes (FEGS) gdje je od 1994-1996 godine bila predstavnica Hrvatske, European Society of Toxicology (EUROTOX). Od 2005-2007 godine predstavnica je Hrvatskog prirodoslovnog društva u The World Conservation Union (IUCN). Od 1994-1997 dopredsjednica Hrvatskog biološkog društva, a od 1998 godine predsjednica. Od 1991-1997 godine bila je tajnica, od 2002-2007 dopredsjednica Hrvatskog genetičkog društva a od 2007 predsjednica. Od 1991 godine članica Izvršnog odbora Hrvatskog toksikološkog društva. 1998 godine izabrana za izvanrednu članicu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, te članica Sekcije za preradu poljoprivrednih proizvoda HAZU. Od 1991 članica Povjerenstva za otrove Ministarstva zdravstva R. Hrvatske. Od 2006 članica Upravnog odbora sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika grada Zagreba. Od mnogobrojnih funkcija na PBF-u je dr.sc. Jasna Franekić od 1992 do 1995 godine bila prodekanica za nastavu, a od 1997 do 1999 prodekanica za znanost, a od 2007 predstojnica Zavoda za biokemijsko inženjerstvo. Dr.sc. Jasna Franekić bila je članica Organizacijskog odbora na 7 domaća (na 3 predjednica Organizacijskog odbora) i 4 međunarodna znanstvena skupa. Za dugogodišnji rad u uređivačkom odboru časopisa “Prirode” nagrađena je 1991 i 2000 godine. Dobitnica medalje „Zdravko Lorković“ Hrvatskog biološkog društva i nagrade “Rikard Pothorsky” Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.