Natječaj za dodjelu Godišnjih nagrada Društva

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2021. godini

 

  1. Godišnja nagrada Društva osnovana je sa ciljem poticanja znanstveno-istraživačke i umjetničke djelatnosti mladih znanstvenika i umjetnika.
  2. Pravo natjecanja imaju djelatnici i suradnici instituta te sastavnica Sveučilišta u Zagrebu,  koji su mlađi od 35 godina.
  3. Godišnja nagrada Društva dodjeljuje se za znanstveno i umjetničko ostvarenje u svim znanstvenim i umjetničkim područjima. Ukupno se dodjeljuje deset nagrada.
  4. Pristupnici za Nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja i znanstvenu monografiju ili umjetničko ostvarenje u razdoblju od 1. prosinca 2020. g. do prijave na ovogodišnji natječaj.  Može se prijaviti i znanstveno dostignuće (patent, unapređenje, projekt). Mladi umjetnici mogu prijaviti na natječaj umjetničko ostvarenje jednog ili više autora ili izvođača.
  5. Istom pristupniku Godišnja nagrada Društva može se dodijeliti samo jednom.
  6. Godišnja nagrada Društva sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji je za ovaj natječaj Upravni odbor Društva utvrdio u iznosu od 2.000 kn. Svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se povelja, a u slučaju više autora ili izvođača novčani iznos dodjeljuje se autorima u jednakim dijelovima.
  7. Prijave na natječaj primaju se obavezno poštanskom dostavom na adresu i e – poštom od 10. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. godine. Povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate o dodjeli nagrade najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

Prijava treba sadržavati:

Popunjeni Obrazac prijave pristupnika za godišnju nagradu Društva

 (link za OBRAZAC)

Kratki životopis pristupnika

Za znanstveno ostvarenje:Skenirani  primjerak znanstvenog rada ili tehničkog dostignuća ili link na članak u časopisu ako je dostupan on line

Za radove s više autora pristupnik treba priložiti: izjavu o vrsti i opsegu njegovog doprinosa radu i suglasnost ostalih autora za pristup natječaju

Za umjetničko ostvarenje: Primjerak skeniranog tiskanog dokaza o održanom umjetničkom djelu (koncert, izložba, predstava, i slično) i primjerak skenirane pozitivne kritike o istome.

Prijave se primaju e – poštom na mladen.franz@fsb.hr  te običnom poštom uratka na adresu: Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 10000 Zagreb, Frankopanska 5a s naznakom:

 Za Godišnju nagradu Društva.

Prijava nije potpuna dok pristupnik ne primi povratnu potvrdu e-poštom od strane Društva da je prijava uredno zaprimljena.

 

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova Društva                       Predsjednica                            

 Prof.  emeritus dr. sc. Mladen Franz v.r.                                     Prof. dr. sc. Jasna Franekić v.r.