Skupština Društva

Materijali za redovitu godišnju Skupštinu Društva koja će se održati 19.veljače 2020.

Nacrt Izvještaja o radu Društva u 2019. godini dostupan je ovdje.

Nacrt Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2019. godini dostupan je ovdje.

Nacrt Izvještaja o radu Suda časti u 201. godini dostupan je ovdje.

1. Dean Ajduković

22. Krešimir Kufrin

2. Ernest Bazijanac

23. Dragan Lalović

3. Vlasta Bahovec

24. Mirjana Lenček

4. Stipe Botica

25. Dinka Marinović Jerolimov

5. Dinka Čorkalo Biruški

26. Ante Markotić

6. Benjamin Čulig

27. Davorka Matić

7. Davor Derenčinović

28. Sanja Milković-Kraus

8. Jasna Franekić

29. Nikola Mirošević

9. Željka Fink-Arsovski

30. Vladimir Mrša

10 Mladen Franz

31. Aleksandra Muraj

11. Lidija Frgić

32. Luka Neralić

12. Borislav Grgin

33. Alka Obadić

13. Miroslav Gojo

34. Zdravko Petak

14. Damir Horga

35. Tomislav Petković

15. Vladimir Hršak

36. Franjo Prot

16. Mira Ivković

37. Pavel Rojko

17. Ksenija Jorgić-Srdjak

38. Jasmina Stipetić-Ovčariček

18. Damir Kalogjera

39. Ivan-Krešimir Svetec

19. Drago Katović

40. Diana Šimić

20. Davor Kovačević

41. Ðurđa Vasić – Rački

21. Hrvoje Kraljević

42. Mladen Žinić