Skupština Društva

 1. Prof.dr.sc. Dean Ajduković, Filozofski fakultet
 2. Prof.dr.sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet
 3. Prof.dr.sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti
 4. Prof.dr.sc. Stipe Botica, Filozofski fakultet
 5. Prof.dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški, Filozofski fakultet
 6. Prof.dr.sc. Benjamin Čulig, Filozofski fakultet
 7. Darko Domitrović, viši umjetnički suradnik, Muzička akademija
 8. Prof.dr.sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 9. Prof.dr.sc. Jasna Franekić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 10. Prof.dr.sc. Željka Fink-Arsovski, Filozofski fakultet
 11. Prof.dr.sc. Mladen Franz, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 12. Prof.dr.sc. Lidija Frgić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 13. Prof.dr.sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet
 14. Prof.emerit.dr.sc. Damir Horga, Filozofski fakultet
 15. Prof.dr.sc. Vladimir Hršak, Prirodoslovno-matematički fakultet
 16. Prof.dr.sc. Mira Ivković, Geodetski fakultet
 17. Prof.dr.sc. Ksenija Jorgić-Srdjak, Stomatološki fakultet
 18. Prof.emerit.dr.sc. Damir Kalogjera, Filozofski fakultet
 19. Prof.dr.sc. Davor Kovačević, Prirodoslovno-matematički fakultet
 20. Prof.dr.sc. Hrvoje Kraljević, Prirodoslovno-matematički fakultet
 21. Prof.dr.sc. Dragutin Lalović, Fakultet političkih znanosti
 22. Prof.dr.sc. Mirjana Lenček-Vancaš, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 23. Dr.sc. Dinka Marinović Jerolimov, Institut za društvena istraživanja
 24. Prof.dr.sc. Ante Markotić, Metalurški fakultet
 25. Prof.dr.sc. Davorka Matić, Filozofski fakultet
 26. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet
 27. Dr.sc. Sanja Milković Kraus, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
 28. Prof.dr.sc. Nikola Mirošević, Agronomski fakultet
 29. Prof.dr.sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 30. Prof.dr.sc. Aleksandra Muraj, Institut za etnologiju i folkloristiku
 31. Prof.emerit.dr.sc. Luka Neralić, Ekonomski fakultet
 32. Prof.dr.sc. Alka Obadić, Ekonomski fakultet
 33. Prof.dr.sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti
 34. Prof.dr.sc. Tomislav Petković, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 35. Prof.dr.sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
 36. Prof.dr.sc. Franjo Prot, Kineziološki fakultet
 37. Prof.dr.sc. Pavel Rojko, Muzička akademija
 38. Prof.dr.sc. Damir Stanzer, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 39. Prof.dr.sc. Jasmina Stipetić-Ovčarićek, Stomatološki fakultet
 40. Prof.dr.sc. Ivan Krešimir Svetec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 41. Prof.dr.sc. Diana Šimić, Građevinski fakultet
 42. Prof.dr.sc. Mladen Žinić, Institut “Ruđer Bošković”