Predavanje prof. dr. sc. Barbare Janusz-Pohl sa Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu

U srijedu 26. lipnja 2024. u 17 h u prostorijama Društva održano je predavanje prof. dr. sc. Barbare Janusz-Pohl sa Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu na temu Constitutive rules in criminal proceedings –  foundation, evolution, challenges. Predavanje je održano u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.