Tribina “Zločin i kazna – Prikaz organiziranog kriminala kroz prizmu prava”

U četvrtak 23. svibnja 2024. u 18 h u prostorijama Društva održana je tribina Zločin i kazna – Prikaz organiziranog kriminala kroz prizmu prava. U raspravi su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, dipl. iur. Vanja Marušić te dipl. iur. Ljubo Pavasović Visković. Tribina je organizirana u suradnji s Udrugom Pravnik.