Predavanje Hrvatskog filološkog društva – dr. sc. Ana-Marija Bohaček

U srijedu 22. svibnja 2024. u 18 h u prostorijama Društva održano je izlaganje dr. sc. Ana-Marije Bohaček, asistentice na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i sofrologiju i na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Uloga djetetu usmjerenih ponašanja u ranom učenju kod djece s razvojnim teškoćama. Predavanje je organizirano u suradnji s Odjelom za jezični razvoj Hrvatskog filološkog društva, a događanje je moderirala dr. sc. Ana Matić Škorić.