Druga CALSP studentska konferencija

U petak 3. svibnja 2024. u prostorijama Društva održana je cjelodnevna studentska konferencija 2nd CALSP Student Conference sa temom “Current State and Upcoming Challenges of Legal Theory and Philosophy of Law”. Konferencija je organizirana u suradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom udrugom za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države (HUPSF).