Konferencija “Croatian Consciousness & Computation”

U četvrtak i petak, 25. i 26. travnja 2024. u prostorijama Društva održana je Croatian Consciousness & Computation Conference. Dvodnevna međunarodna konferencija održana je u suradnji sa University College London.