Okrugli stol “Modularna nastava i društveni predmeti u strukovnim školama u Hrvatskoj”

U srijedu 20. ožujka 2024. u 17 h u prostorijama Društva održan je okrugli stol Modularna nastava i društveni predmeti u strukovnim školama u Hrvatskoj. Događanje je organizirano u suradnji sa Sekcijom za sociologiju obrazovanja Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskim politološkim društvom i Hrvatskim udruženjem za obrazovna istraživanja.