Predavanje ‘Pojam retroaktivnosti’

U ponedjeljak 26. veljače 2024. u 18 h u prostorijama Društva održano je predavanje Pojam retroaktivnosti koje je organizirano u suradnji sa Hrvatskom udrugom za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države i Zagrebačkom grupom za teoriju prava. Predavanje je održao Svan Relac, mag. iur., asistent na katedri za teoriju prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a diskutantica predavanja bila je ustavnosudska savjetnica mr. sc. Helena Majić. Jedan od komentatora iz publike bio je i ustavni sudac Miroslav Šumanović.