Završna konferencija znanstvenog projekta PBF-a

U četvrtak 15. veljače 2024. u 10 h u prostorijama Društva održana je završna konferencija znanstvenog projekta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta: Formuliranje inkapsuliranih sustava bioaktivnih sastojaka tradicionalnih biljnih vrsta: trave ive i dobričice namijenjenih razvoju funkcionalnih prehrambenih proizvoda.