Sastanak u sklopu projekta “Razumijevanje i poučavanje LGBTIQ+ prava i politika u Hrvatskoj”

U petak 26. siječnja 2024. u prostorijama Društva održan je pripremni sastanak mjerodavnih stručnjaka na temu izrade i provedbe curriculuma iz predmeta LGBTIQ+ prava i politike na sveučilišnoj razini, a u okviru projekta Američke Ambasade “Understanding and Teaching LGBTIQ+ Law and Politics in Croatia” kao dio “Alumni Small Grants Program 2023/24” na kojoj su, između ostalih, sudjelovali profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ksenija Turković, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Dario Čepo kao članovi projekta te prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković i predsjednik Društva izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski.

Fokus projekta “Razumijevanje i poučavanje LGBTIQ+ prava i politika u Hrvatskoj” je na razvijanju svijesti i znanja o temama vezanim uz LGBTIQ+ problematiku među studentima, te osnaživanje LGBTIQ+ zajednice u Hrvatskoj i poštovanja ljudskih prava i nediskriminacije kroz razvoj inovativnih metoda podučavanja u cilju promicanja različitosti.