Skupština Hrvatskog DAAD Kluba

U petak 22. prosinca 2023. u 18,30 h u prostorijama Društva održana je godišnja Skupština Hrvatskog DAAD Kluba.