Predavanje prof. emeritusa dr. sc. Drage Roksandića o Lucienu Febvru

U utorak, 19. prosinca 2023. u 18 h, u prostorijama Društva održano je predavanje prof. emeritusa dr. sc. Drage Roksandića Lucien Febvre i njegova La terre et lʼévolution humanine (Pariz, 1992.) – danas. Predavanje je organizirano u suradnji sa Hrvatskom udrugom stipendista Francuske Vlade te Društvom za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju i Centrom za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.