Skupština Kluba hrvatskih humboldtovaca

U petak, 15. prosinca 2023. u 18 h, u prostorijama Društva održana je godišnja Skupština Kluba hrvatskih humboldtovaca.