Tribina ‘Pravo svakog djeteta na školski obrok’

U utorak 28. studenog 2023. u 19 h u prostorijama Društva održana je tribina Pravo svakog djeteta na školski obrok. Bila je to 266. tribina Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba. Na tribini su sudjelovale izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić (Katedra za socijalnu politiku, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu), prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina (Katedra za teoriju i metode socijalnog rada, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Katedra za teoriju i metode socijalnog rada, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić (Katedra za sociologiju, Pravni fakultet u Zagrebu).