Konferencija “Sustavni pristup modelima konsenzualne prirode u hrvatskom kaznenom postupku”

U petak 24. studenog 2023. u 10 h u prostorijama Društva održana je konferencija Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku – prijedlozi za rekonstrukciju normativnog okvira. Konferencija je organizirana u suradnji sa Pravnim fakultetom i Hrvatskom zakladom za znanost.