Istraživačka radionica u sklopu Projekta nedužnosti u Hrvatskoj

U petak 17. studenog 2023. u 13 h u prostorijama Društva održana je Istraživačka radionica br. 4  Inovacije i pravni izazovi u dokazivanju nedužnosti: teorijska i praktična razmatranja u sklopu Projekta nedužnosti u Hrvatskoj. Radionica je organizirana u suradnji sa Hrvatskom zakladom za znanost.