Radni sastanak Društva za psihološku pomoć

U utorak, 14. studenog 2023. u 10 h u prostorijama Društva održan je drugi radni sastanak dijela organizacija koje pomažu ženama žrtvama nasilja i nasilja u obitelji i organizacija koje provode psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Sastanak je održan u organizaciji Društva za psihološku pomoć.