Panel rasprava “Pravni akordi”

U srijedu, 25. listopada 2023. u 16 h u prostorijama Društva održana je panel rasprava na temu prava glazbenika pod imenom “Pravni akordi”. Projekt se uvelike odnosi na prava glazbenika i teme koje su od iznimne važnosti za glazbenu industriju. Rasprava je organizirana u suradnji sa udrugom Alimenta sa Pravnog fakulteta.