Predavanje dr. sc. Damira Jurasa

U ponedjeljak, 23. listopada 2023. u 17 h u prostorijama Društva održano je predavanje dr. sc. Damira Jurasa kao vanjskog suradnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu “Disciplinske odgovornosti policijskih službenika”.