Predavanje specijalističkog studija Prava djece

U petak, 20. listopada 2023. u 14 h u prostorijama Društva počela su predavanja u sklopu specijalističkog studija Prava djece u suradnji sa Pravnim fakultetom.