Predavanje Hrvatskog filološkog društva – Antonija Blaži Ostojić, mag. logoped.

U srijedu, 18. listopada 2023. u 18 h u prostorijama Društva Antonija Blaži Ostojić, mag. logoped. i doktorandica na poslijediplomskome studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala je izlaganje pod naslovom: ”Connecting the dots”: Izvođenje zaključaka i razumijevanje pitanja u djece urednog i narušenog jezičnog razvoja. Predavanje je organizirano u suradnji sa Odjelom za rani jezični razvoj Hrvatskog filološkog društva, a događanje je moderirala dr. sc. Ana Matić Škorić.