Predavanje HSD-a

U ponedjeljak, 16. listopada 2023. u 17 h u prostorijama Društva održano je predavanje u suradnji sa Sekcijom za sociologiju obrazovanja u sklopu Hrvatskog sociološkog društva.