Sastanak projekta DigiRights

U četvrtak 12.10. i petak 13.10.2023. u prostorijama Društva organiziran je okrugli stol i sastanak vezan uz projekt DigiRights u suradnji sa Pravnim fakultetom.