Okrugli stol Horizon projekta PRIME

U srijedu, 11. listopada 2023. u 12 h u prostorijama Društva održan je okrugli stol Horizon projekta PRIME u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu.