Predavanje o primjeni znanstvenih istraživanja u suvremenoj visokoj tehnologiji

U utorak, 3. listopada 2023. u 18 h u prostorijama Društva održano je zanimljivo predavanje dr. sc. Ivana Krajinovića o primjeni znanstvenih istraživanja u suvremenoj visokoj tehnologiji, na primjeru kompanije Rimac Technology. Predavanje je organizirano u suradnji sa Klubom hrvatskih humboldtovaca.