ZLK – izlaganje dr. sc. Bojane Ristić

U utorak, 13. lipnja 2023. u 19, 15 h u prostorijama Društva održano je izlaganje dr. sc. Bojane Ristić, više asistentice s Odsjeka za poredbenu i opću lingvistiku Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Tema je bila Obrada kršenja različitih pravila za dodavanje afiksa u južnoslavenskome i španjolskome.