Predavanje Hrvatskog filološkog društva – izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec

U srijedu, 3. svibnja 2023. u 18 h u prostorijama Društva dr. sc. Maja Cepanecizvanredna profesorica s Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala je izlaganje pod naslovom: Što mijenjamo u komunikaciji kad se obraćamo maloj djeci i zašto to činimo?. Predavanje je organizirano u suradnji sa Odjelom za rani jezični razvoj Hrvatskog filološkog društva, a događanje je moderirala dr. sc. Ana Matić Škorić.