Predavanje Hrvatskog filološkog društva – dr. sc. Goranka Šutalo i doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar

U srijedu, 26. travnja 2023. u prostorijama Društva održano je predavanje u suradnji sa Hrvatskim filološkim društvom. Svoja su izlaganja održale dr. sc. Goranka Šutalo, poslijedoktorandica s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar, predstojnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.