Istraživačka radionica u sklopu Projekta nedužnosti u Hrvatskoj

U utorak 25. travnja 2023. u prostorijama Društva održana je Istraživačka radionica br. 3  Zaštita pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj, kao posebne skupine žrtava: poredbenopravna teorijska razmatranja i praktične implikacije u sklopu Projekta nedužnosti u Hrvatskoj. Radionica je organizirana u suradnji sa Hrvatskom zakladom za znanost.