ZLK – predstavljanje knjige Uvod u fonologiju prof. dr. sc. Mate Kapovića

U utorak, 4. travnja 2023. u 19,15 h u prostorijama Društva održano je predstavljanje knjige Uvod u fonologiju (2023.) dr. sc. Mate Kapovića, redovitog profesora s Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Predstavljanje, održano u suradnji sa Zagrebačkim lingvističkim krugom, moderirala je dr. sc. Irina Masnikosa.