Tribina IEF-a: Prema kulturalnoj povijesti Albanaca u Titovoj Jugoslaviji

U srijedu, 8. ožujka 2023. u 18 h u prostorijama Društva održana je tribina u suradnji sa Institutom za etnologiju i folkloristiku s temom Towards a Cultural History of Albanians in Tito’s Yugoslavia/Prema kulturalnoj povijesti Albanaca u Titovoj Jugoslaviji. Glavni predavač bio je prof. dr. sc. Christian Voss, predstojnik Odsjeka za južno-slavenske studije na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu. Predavanje se bavilo kulturalnim doprinosom albanske populacije u Titovoj Jugoslaviji, uvjetovanim izrazito kontradiktornim političkim tretmanom koji je oscilirao između represije i diskriminacije (1944. – 1961., 1981. – 1998.) i otvorenog promicanja između 1966. i 1981. godine.

Održano predavanje dio je projekta Transnational Return: Migrations to Croatia, Kosovo and North Macedonia; financiranog sredstvima Zaklade Alexandera von Humboldta (Alexander-von-Humboldt Stiftung; Institutspartnerschaft).