Predavanje Hrvatskog filološkog društva – prof. dr. sc. Renata Šamo

U srijedu, 22. veljače 2023. u 18 h, u prostorijama Društva dr. sc. Renata Šamo, redovita profesorica s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, održala je izlaganje pod naslovom (Primijenjeno-) lingvistički pristupi čitanju. Predavanje je organizirano u suradnji sa Odjelom za rani jezični razvoj Hrvatskog filološkog društva, a događanje je moderirala dr. sc. Ana Matić Škorić.