ZLK – izlaganje dr. sc. Ane Mihaljević

U utorak, 17. siječnja 2023. u 19,15 h u prostorijama Društva održano je izlaganje dr. sc. Ane Mihaljević (znanstvene suradnice sa Staroslavenskoga instituta) pod nazivom Glagoljica u digitalno doba – mrežni izvori i baze Staroslavenskoga instituta. Izlaganje, održano u suradnji sa Zagrebačkim lingvističkim krugom, moderirala je dr. sc. Irina Masnikosa.