Philoslavica 2022.

U četvrtak 8.12. i petak 9.12.2022. u prostorijama Društva održan je 10. simpozij mladih slavista Philoslavica 2022. u organizaciji Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije Slavističkog društva Slovenije (Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije) i Centra za slovenski kao drugi i strani jezik (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).