ZLK – predstavljanje knjige Daniele Katunar

U utorak, 6. prosinca 2022. u 19,15 h, u ugodno popunjenim prostorijama Društva, u sklopu Zagrebačkog lingvističkog kruga održano je predstavljanje knjige dr. sc. Daniele Katunar, docentice s Katedre za opću lingvistiku Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod naslovom Konstrukcije na razmeđu leksikona i gramatike. Knjigu su predstavili recenzenti dr. sc. Ida Raffaelli, red. prof. i dr. sc. Krešimir Šojat, doc. s Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.