In memoriam prof. dr. sc. Marko Petrak

 

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu obavještava članove, znanstvenu, stručnu i širu javnost da je u ponedjeljak, 17. siječnja 2022. u Zagrebu iznenada preminuo, u 50. godini života, višegodišnji tajnik našeg Društva, dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Profesor Petrak rođen je 1972. u Zagrebu. Bio je predstojnik Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je i diplomirao Pravni fakultet (pravni studij) te Filozofski fakultet (studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu. Nakon četverogodišnjeg programa latinskog jezika u prethodnom školovanju, u okvirima izbornosti u sklopu filozofskog studija završio je i dvije godine studija klasične filologije, s posebnim težištem na grčkom jeziku i književnosti. Magistrirao je građanskopravne znanosti te potom filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao je 2003. iz znanstvene grane rimsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se 2005. godine postdoktorski usavršavao u Centru za studije i istraživanja antičkih prava Sveučilišta u Paviji (Italija).

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao je Rimsko privatno pravo kao obavezni predmet, nekoliko izbornih pravnih predmeta (Ius commune, Byzantine law te Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav) kao i Latinski jezik za pravnike (Latinitas iuridica). Bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Dubrovniku. U dva mandata bio je prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003. – 2005. i 2009. – 2011.), zatim zamjenik predsjednika nacionalnoga Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006. – 2011.) te predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2019.). Autor je četiriju knjiga, stotinjak radova iz područja rimskog prava i drugih pravnih grana te otprilike 700 stručnih priloga.

Profesor Petrak bio je ugledan član znanstvenoga vijeća Instituta za klasične jezike i književnost Latina et Graeca te član uredništva brojnih časopisa i zbornika u području prava i pravnih znanosti. U svojstvu glavnoga tajnika Hrvatskoga društva za bizantske studije bio je nacionalni predstavnik pri Međunarodnoj asocijaciji za bizantske studije, zatim od 2009. recenzent Europske znanstvene zaklade te od 2016. član njezina College of Expert Reviewers​. Tijekom životnog i radnog vijeka profesor Petrak dobio je niz priznanja, primjerice priznanje za knjigu od značaja za unapređenje pravne strukZaklade dr. sc. Jadranko Crnić (2020.), posebno priznanje Hrvatskoga kanonističkog društva za znanstveni doprinos na području kanonskog prava (2015.) te godišnju nagradu mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (2002.).

Šturi podaci iz znanstvenog, nastavnog i stručnog kurikula dovoljno oslikavaju koliko je profesor Petrak ostavio snažan trag u našem akademskom životu za svog kratkog životnog vijeka. No ono što ti podaci ne mogu oslikati jest dragi lik simpatičnog, vrijednog i uvijek prijateljski nastrojenog kolege, kojeg smo svi koji smo imali zadovoljstvo s njim surađivati cijenili i simpatizirali. Uz pokojnog profesora Željka Horvatića i donedavnog predsjednika, profesora Davora Derenčinovića, godinama je tvorio naš „pravnički trio“ bez kojeg bi sve u našem Društvu bilo znatno teže, neizvjesnije i složenije. Prazninu koju je iza sebe profesor Petrak ostavio u našem Društvu teško će biti adekvatno nadomjestiti. Nama, njegovim kolegama i prijateljima, ostaje uspomena na dragog i dobrog kolegu, suradnika i tajnika našeg Društva koji nas je prerano i iznenada napustio, kada je još toliko toga mogao dati, i profesionalno i svojim najmilijima. Obitelji najiskrenija sućut, a profesoru Petraku neka je laka hrvatska zemlja i počivao u miru!

Posljednji ispraćaj profesora Petraka održat će se u obiteljskom krugu. Sveta misa zadušnica služit će se u crkvi svetog Blaža u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 64, u ponedjeljak 24. siječnja 2022. u 14 sati.

 

U Zagrebu, 21. siječnja 2022.

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu