Izbornik

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

 

ŽELJKO HORVATIĆ

Prof. emeritus dr. sc. Željko Horvatić Predsjednik je u trećem uzastopnom mandatu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu  Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1956.g., magistrirao 1962. i doktorirao 1977.g. Pravosudni ispit je položio 1958.g.

Šest godina je bio sudac i predsjednik suda (Kotarski sud Delnice) a deset godina je radio kao savjetnik i inspektor u pravosudnoj upravi. Više od četvrt stoljeća neprekidno je bio nastavnik kaznenog prava, međunarodnog kaznenog prava i kriminologije, isprva na Pravnom fakultetu u Rijeci i zatim u Zagrebu. Na oba fakulteta bio je i dekan. Obnašao je dužnost prorektora Sveučilišta u Rijeci. Gotovo dva desetljeća predavao je na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Predavao je na pravnim fakultetima i radio na institutima u SAD (Yale i Duke Universitv), Italiji (Trieste, Catania, Roma, Siracusa), Austriji (Graz, Linz, Wien), Njemačkoj (Freiburg/ Br. Heidelberg, Munchen), Poljskoj (Torun, Krakovv), Nizozemskoj (Den Haag), Sloveniji (Ljubljana) itd. Bio je dugogodišnji Predstojnik poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu a predavao je i na na poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu u Zagrebu /sudska i socijalna psihijatrija/.

Aktivno je sudjelovao je na brojnim međunarodnim stručnim i znanstvenim kolokvijima i kongresima. Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) Kongresima UN za prevenciju kriminala i postupanje s počiniteljima kaznenih djela, Međunarodnog kriminološkog udruženja, Međunarodnog udruženja za društvenu obranu, Međunarodnog udruženja za psihijatriju i pravo itd. Jedan je od utemeljitelja i u više mandata član uprave i predsjednik Hrvatskog udruženja za krivično pravo, kasnije i sada, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu s aktivnim sudjelovanjem na gotovo svim savjetovanjima tih udruženja.

Član je Izvršnog odbora Savjeta za mir i prava čovjeka HAZU. Jedan je od utemeljitelja i Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske.  Bio je član Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog državnog Sabora i predsjednik Komisije za ratne zločine Vlade RH te državni savjetnik u Ministarstvu pravosuđa uprave i lokalne samouprave RH i predsjednik Komisije za izradu Kaznenog zakona RH iz 1997.g. Član je Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Nacionalnog vijeća Hrvatskog sabora za praćenje Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije. Bio je potpredsjednik X. Kongresa Ujedinjenih naroda za sprječavanje kriminala i postupanje s počiniteljima kaznenih djela / Beč 2000.g./, član Izvršnog odbora Međunarodnog znanstvenog i stručnog savjetodavnog vijeća Ujedinjenih naroda za prevenciju kriminala i pravosuđe (ISPAC). Član je Upravnog odbora Međuregionalnog instituta Ujedinjenih naroda za istraživanje kriminala i pravosuđa (ISPAC). Bio je voditelj izaslanstva Republike Hrvatske u Europskom odboru za probleme kriminala Vijeća Europe (CDPC) i član Ureda tog odbora i voditelj izaslanstva Republike Hrvatske u Skupini zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO). Voditelj i/ili član izaslanstva Republike Hrvatske u Komisiji za sprječavanje kriminala i kazneno pravosuđe Ujedinjenih naroda. U izaslanstvu Republike Hrvatske kao njen član ili voditelj sudjelovao u Ad hoc odborima Opće skupštine Ujedinjenih naroda u pregovorima o Konvenciji UN protiv međunarodnog organiziranog kriminala i Konvenciji UN protiv korupcije i u tijelima Vijeća Europe za izradu Kaznenopravne konvencije protiv korupcije.

Objavio je desetak knjiga i stotinjak stručnih i znanstvenih radova iz kaznenog prava, međunarodnog kaznenog prava, politike suzbijanja kriminala i kriminologije.

Godišnju državnu nagradu za znanost dobio je 2003.g. a Državnu nagradu za životno djelo u znanosti 2006.g. Za zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 1996.g.Sveučilište u Zagrebu 2005.g. dodijelilo mu je počasno zvanje profesora emeritusa tog Sveučilišta.